MUNDIAL d.o.o.

Preduzeće za marketing i trgovinu

Ovlašćeno lice: Robert Đokaj

Matični broj: 17510029

PIB: 103045876

Registarski broj: 12017510029

Šifra delatnosti: 4690

Obveznik PDV-a: DA

Broj potvrde za evidentiranje za PDV: 131467928

Tekući računi:

275-10222111686-32 SOCIETE GENERALE BANKA
170-30017608001-24 UNICREDIT BANKA
295-1230316-14 SRPSKA BANKA AD

Adresa sedišta:
Sretena Mladenovića Mike 14e/4
11000 Beograd, Srbija

Poslovna jedinica:
Bulevar Vojvode Mišića 14
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 63 329 314
+381 63 655 298

E-mail:
Veleprodaja - FPM Tuttomobili
Veleprodaja - Always Star
Igor Morina - menadžer

mundial.sales@gmail.com
Gsm: +381 63 329 314

E-mail:
Administracija
Mirjana Pantelić

mundial.marketing1@gmail.com
mundial.finansije@gmail.com
Gsm: +381 63 655 298

E-mail:
Sajamska delatnost
Stanković Dragoljub

dragoljub@mundial.rs
mundial.tehnika@gmail.com
Projektni biro
Gsm: +381 63 655 349

Web:
www.mundial.rs