Tipski štandovi

SAJAM TEHNIKE - ŠTAND FOX ELECTRONICS

SAJAM TEHNIKE - ŠTAND FOX ELECTRONICS

SAJAM GRAĐEVINE - ŠTAND PALISADA

SAJAM GRAĐEVINE - ŠTAND PALISADA

SAJAM TEHNIKE - ŠTAND ITAL INTERPART

SAJAM TEHNIKE - ŠTAND ITAL INTERPART

SAJAM GRAĐEVINE - ŠTAND FIMKA

SAJAM GRAĐEVINE - ŠTAND FIMKA

SAJAM TEHNIKE - ŠTAND LIBERO

SAJAM TEHNIKE - ŠTAND
LIBERO

SAJAM TEHNIKE - ŠTAND DID INTEL

SAJAM TEHNIKE - ŠTAND DID INTEL

SAJAM TEHNIKE - ŠTAND BEOTEHNIKA

SAJAM TEHNIKE - ŠTAND BEOTEHNIKA

SAJAM PACK TECH - ŠTAND MULTIPAK

SAJAM PACK TECH - ŠTAND MULTIPAK